۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۹

راهکارهای پیشگیری از لرزش صدا به هنگام سخنرانی و صحبت کردن

با سلام یکی از آزاردهنده­ترین عوامل به هنگام سخنرانی کردن و یا صحبت کردن در یک جمع، لرزش صداست. زمانی که صدای ما شروع به لرزش […]
۲۱-اسفند-۱۳۹۸

راهکارهایی برای برطرف شدن ترس از سخنرانی

پنل کاربری