۱۵-مرداد-۱۳۹۹

سخنرانی خود را چگونه آغاز نکنیم؟

سلام یکی از مهم تری دغدغه های یک سخنران قبل از طراحی یک سخنرانی این است که سخنرانی خود را چگونه آغاز کند.  همانطور که می […]
پنل کاربری